Nhập tên máy tính win 10 mới mà bạn muốn đổi. Sau đó bạn nhấn Next để tiếp tục.

Nhập tên máy tính win 10 mới mà bạn muốn đổi. Sau đó bạn nhấn Next để tiếp tục.

Nhập tên máy tính win 10 mới mà bạn muốn đổi. Sau đó bạn nhấn Next để tiếp tục.

Nhập tên máy tính win 10 mới mà bạn muốn đổi. Sau đó bạn nhấn Next để tiếp tục.