Laptop HP Elitebook 8570p core i5 ram 4G SSD 120G AMD 7570M

Laptop HP Elitebook 8570p core i5 ram 4G SSD 120G AMD 7570M

Laptop HP Elitebook 8570p core i5 ram 4G SSD 120G AMD 7570M

Laptop HP Elitebook 8570p core i5 ram 4G SSD 120G AMD 7570M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *