tại bảng điều khiển sẽ hiện lên Your ID và Password, bạn chú ý vào 2 dãy ký tự này

Tại bảng điều khiển sẽ hiện lên Your ID và Password, bạn chú ý vào 2 dãy ký tự này

Tại bảng điều khiển sẽ hiện lên Your ID và Password, bạn chú ý vào 2 dãy ký tự này

Tại bảng điều khiển sẽ hiện lên Your ID và Password, bạn chú ý vào 2 dãy ký tự này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *