Laptop Lenovo T440P i5 4300M ram 8GB SSD 240GB 1

Laptop Lenovo T440P i5 4300M ram 8GB SSD 240GB 1

Laptop Lenovo T440P i5 4300M ram 8GB SSD 240GB 1

Laptop Lenovo T440P i5 4300M ram 8GB SSD 240GB 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *