Click chuột phải vào phân vùng muốn kiểm tra SSD hay HDD, chọn Properties

Click chuột phải vào phân vùng muốn kiểm tra SSD hay HDD, chọn Properties

Click chuột phải vào phân vùng muốn kiểm tra SSD hay HDD, chọn Properties

Click chuột phải vào phân vùng muốn kiểm tra SSD hay HDD, chọn Properties

Click chuột phải vào phân vùng muốn kiểm tra SSD hay HDD, chọn Properties
Rate this post