Máy trạm Dell Precision T3600 Xeon E5 Ram 16G SSD120G HDD 2TB may tinh do hoa gia re tphcm 1

Máy trạm Dell Precision T3600 Xeon E5 Ram 16G SSD120G HDD 2TB may tinh do hoa gia re tphcm 1

Máy trạm Dell Precision T3600 Xeon E5 Ram 16G SSD120G HDD 2TB may tinh do hoa gia re tphcm 1

Máy trạm Dell Precision T3600 Xeon E5 Ram 16G SSD120G HDD 2TB may tinh do hoa gia re tphcm 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *